Menu

Lezingen onderwijs

Uit de Nieuwsbrief van DNM: ‘Volgens Ruth Lasters worden jonge mensen nog al te vaak opgeleid tot faalangstige perfectionisten met tal van burn-outs tot gevolg. Ze pleit voor een opleiding waarin het welzijn  en de weerbaarheid van de leerkracht veel meer centraal staan.’

Inhoud lezing Onderwijsfestival 2016 Vlaams parlement:

Het leesplezier is de laatste decennia in vrije val geraakt. Verontrustend aangezien wordt aangenomen dat lezen essentieel is voor de algemene taal- en congnitieve ontwikkeling en voor het tot stand komen van een rijke, autonome verbeeldingskracht. Door de overvloed aan visuele media die vermaak aanbieden aan zapsnelheid, is er een collectivering van zowel de ontspanningswijze als de fantasie aan de gang. Redenen genoeg dus om sterk in te zetten op leesbevordering. In elke jongere schuilt een ”leesbeest” (Canon Cultuurcel). Het is alleen kwestie van het op de juiste manier te wekken en uit te dagen.

Ruth Lasters

Wil jij meer weten over Ruth Lasters of heb je een vraag aan haar of wil je gewoon informatie opvragen? Neem dan contact met haar op via info@ruthlasters.be of ga door naar contact.

Ga naar contact